0

PROW 2014-2020

Legendy Żuławskie

https://nddk.pl/wp-content/uploads/2022/02/EU-logo-600x400.png
https://nddk.pl/wp-content/uploads/2022/02/LEADER-logo-600x400.png
https://nddk.pl/wp-content/uploads/2022/02/PROW-logo-600x400.png
https://nddk.pl/wp-content/uploads/2022/02/TRZY-KRAJOBRAZY-logo-600x400.png

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: "Nasza Droga Do Kina – Legendy Żuławskie" mająca na celu Zachowanie dziedzictwa lokalnego, poprzez produkcję krótkometrażowego filmu fabularnego w regionie Żuław Wiślanych, z udziałem lokalnej społeczności obszarów wiejskich powiatu gdańskiego, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planowane/przewidywane wyniki operacji / efekty:

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego szt. 1

Liczba inicjatyw szt. 1

Liczba grup o różnych formach zainteresowań, umożliwiających samorealizację szt. 1